Grudniowy Konkurs LovinGirls

REGULAMIN KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu jest LOVIN S.C. z siedzibą w Warszawie, 02-495, przy ul. Przy Forcie 10; NIP: 5223157646; REGON: 383079016
 2. Konkurs realizowany jest w formie przyrzeczenia publicznego, zgodnie z Art. 919 § 1 Kodeksu Cywilnego, wypełnia również definicję usług świadczonych droga elektroniczną zawartą w art. 2 pkt 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Konkurs trwa od 01.12.2021 od godz. 00:01 do dnia 24.12.2021 do godz. 23:59
 4. Nazwa konkursu: „Grudniowy Konkurs LovinGirls
 5. W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne posiadające dostęp do usługi „instagram” oraz „Facebook”, posiadające konto na Instagramie oraz konto na Facebooku, które wypełnią warunki uczestnictwa w konkursie opisane w dalszej części Regulaminu
 6. Do konkursu zakwalifikowane zostaną osoby, które wypełnią następujące zadania konkursowe:
  a) wykonają zdjęcie stylizacji z wykorzystaniem przynajmniej jednego produktu marki LOVIN. Zdjęcie musi przedstawiać osobę zgłaszającą, nie może przedstawiać osoby trzeciej.
  b) dodadzą post na swoim koncie na Instagramie zawierający wykonane zdjęcie stylizacji z wykorzystaniem produktu LOVIN, oznaczając w poście produkt LOVIN @lovin.official oraz umieszczając hasztag #lovingirl
  c) dodadzą wykonane zdjęcie stylizacji z wykorzystaniem produktu LOVIN na stories oznaczając @lovin.official.
  d) zaobserwują lub obserwują profil @lovin.official na Instagramie oraz na Facebooku.
  e) wyrażą zgodę na publikację zdjęcia na mediach społecznościowych LOVIN poprzez wypełnienie i przesłanie formularza „Zgoda na Publikację Wizerunku” dostępnego pod adresem: https://lovin.pl/zgoda-na-publikacje-wizerunku/
 7. W konkursie biorą udział wszystkie zdjęcia opublikowane przez osoby, które wypełniły wszystkie warunki konkursu opisane w punkcie 5 niniejszego Regulaminu
 8. Zasady określenia Zwycięzcy konkursu:
  a) Komisja Konkursowa – złożona z czterech osób z zespołu LOVIN wytypuje 2 zdjęcia finałowe biorąc pod uwagę następujące kryteria oceny:
  – ogólną estetykę zdjęcia
  – sposób wyeksponowania produktu LOVIN na zdjęciu
  – całość stylizacji – kompozycję stylizacji z uwzględnieniem produktu LOVIN
  b) dwa wytypowane zdjęcia finałowe opublikowane zostaną na koncie @lovin.official w formie ankiety lub quizu. Głosowania osób obserwujących profil LOVIN wytypują zwycięskie zdjęcie.
 9. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w dniu 25.12.2021 o godzinie 18.00 na koncie @lovin.official na Instagramie oraz na Facebooku
 10. Osoby uczestniczące w konkursie mają prawo zgłosić uzasadnione reklamacje oraz zastrzeżenia dotyczące rozstrzygnięcia konkursu – za pośrednictwem drogi mailowej na adres konkurs@lovin.pl do dnia 27.12.2021 do godz. 18.00. Zasadność reklamacji lub zastrzeżeń rozpatrzona zostanie do dnia 27.12.2021 do godz. 23.59
 11. Zwycięzca konkursu zostanie w dniu 28.12.2021 poinformowany drogą mailową z konta info@lovin.pl lub konkurs@lovin.pl oraz za pośrednictwem Instagrama o zwycięstwie w konkursie.
 12. Nagrodą w konkursie jest dowolnie wybrany produkt LOVIN dostępny w sklepie internetowym www.lovin.pl (produkt dostępny w odpowiednim rozmiarze).
 13. Zwycięzca konkursu zobowiązany jest poinformować drogą mailową na adres info@lovin.pl o swoim wyborze nagrody najpóźniej do dnia 05.01.2022. Dostępność wybranej nagrody określona zostanie na dzień otrzymania wiadomości mailowej od Zwycięzcy konkursu.
 14. Brak wiadomości mailowej z wyborem nagrody do dnia 05.01.2022 do godziny 23.59 równoznaczne jest z rezygnacją z odebrania nagrody. Regulamin nie przewiduje przekazania nagrody innym uczestnikom konkursu.
 15. Nagroda zostanie wysłana na adres podany w wiadomości mailowej od Zwycięzcy w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wiadomości mailowej.
 16. Wysyłka nagrody jest zakończeniem procedury konkursowej określonej niniejszym regulaminem.